Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

04 mars 2008

Paulus omvändelse I:7

Herre, vad vill du att jag skall göra? Stig upp och gå in i staden, så får du veta vad du skall göra (Apg 9:6). O, vishet, du styr allt skickligt (Vish 8:1). Den som du vänder dig till, sänder du till en människa för att utröna din vilja för att så framhäva nyttan av att leva i gemenskap. När hon väl har blivit undervisad av en människa, vet hon hur hon skall bistå sina medmänniskor enligt den nåd som hon har fått (1 Kor 3:10).
Gå in i staden. Bröder, ni ser att det inte är utan Guds plan som ni gått in i denna härskarornas Herres stad (Ps 48:9) för att här lära er vad som är hans gudomliga vilja. Han som har ingett dig frälsningsbringande fruktan och som har omvänt ditt hjärta till att önska vad han vill är densamme som säger: Stig upp och gå in i staden.
Lyssna till hur tydligt fortsättningen av texten tillråder dig frivillig enkelhet och kristen mildhet. Fast hans ögon var öppna kunde han inte se. Hans reskamrater tog honom vid handen och ledde honom (Apg 9:8). Saliga blindhet, ty hans ögon, som till hans olycka hade varit seende då han gjorde ont, blev till slut till hans frälsning förblindade efter hans omvändelse.
Tre dagar tillbringade han utan att äta (Apg 9:9) i ständig bön (Apg 9:11), vilket passar särskilt dem som just lämnar det världsliga livet utan att ännu kunna andas himmelsk tröst. Må även de tålmodigt vänta på Herren (2 Tim 4:2). Må de ständigt bedja (1 Thess 5:17), söka, begära och bulta (Matt 7:7-8), ty den himmelske Fadern hör dem i rätt tid (Ps 145:15). Han glömmer dem inte för alltid (Ps 13:2). Han kommer och dröjer inte (Hab 2:3). Förtrösta, om du måste vänta tre dagar utan att ha någonting att äta. Herren är nådig och barmhärtig och han överlåter dig inte åt fasta (Mark 8:2-3).