Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

04 mars 2008

Paulus omvändelse I:8

Därefter blir Ananias ålagd att lägga sina händer på Saul. Men han samtycker inte genast, ty han är erfaren. Kom ihåg att Paulus själv i sin tur förmedlade denna grundsats till sin lärjunge: Lägg inte förhastat dina händer på någon (1 Tim 5:22). Herren sade till Ananias: I en syn har han sett en man lägga sina händer på honom för att han skall se igen (Apg 9:12). Bröder, fast Paulus såg detta återfick han inte genast synförmågan. Kanske väntade han inte Ananias hand för att han hade sett honom komma i en dröm? Bröder, detta säger jag av fruktan för att det bland er kan finnas någon som haft en dröm och betraktar sig som upplyst, och som i stället för att vänta på att man tar honom vid handen erbjuder sig själv att leda andra.

Den som ännu inte blivit anförtrodd ett uppdrag (2 Kor 4:1) och som inte fått i uppdrag att se och förutse för dem som visserligen har ögon men som ingenting ser (jfr Ps 115:5) - varför försöker han att erbjuda sig för denna uppgift, om inte för att han tänker fåfänglighet (Ps 2:1) och endast när fåfänga drömmar. Bröder, låt oss undvika denna last. Låt oss vad oss anbelangar vara enkla och ödmjuka och låta oss ledas vid handen. Låt oss av Herren Kristus lära oss mildhet och ödmjukhet. Honom tillkommer ära och härlighet i evighet. Amen