Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

02 mars 2008

Paulus omvändelse I:5

Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och hans svarade: Vem är du, Herre?(Apg 9:4-5). Så får vi veta att han blev kringgjuten av ett ljus som inte blev ingjutet i honom. Paulus hörde Herrens röst, men såg inte hans ansikte. Han blev förberedd för att tro eller som han senare lärde: tron bygger på det som man hör (Rom 10:17).
Vem är du? frågande han. Han förföljde nämligen någon som han inte kände och han fick möta förbarmande just därför att han handlade i denna okunnighet, i sin otro (1 Tim 1:13). Bröder, lär av detta att Gud är en rättvis domare (2 Tim 4:8) och inte bara tar hänsyn till vad vi gör, utan även vår avsikt. Men akta er för att bagatellisera ett fel, oavsett hur obetydligt det är, som man kan förebrå er att ha gjort medvetet. Må ingen säga i sitt hjärta: ”Det är bara småsaker, så jag behöver inte bättra mig. Det är inte så allvarligt att förbli i dessa ursäktliga och obetydliga synder.” Bröder, detta är obotfärdighet och hädelse mot den helige Ande, den hädelse som är oförlåtlig (Mark 3:29). Det är sant att Paulus var en hädare (1 tim 1:13), men inte mot den helige Ande, ty han handlade av okunnighet i otro. Nej, han hädade inte den helige Ande och därför fick han möta förbarmande.