Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

17 april 2008

Onsdag i Stilla veckan 12

De flesta utstår möda och smärta, men inte frivilligt utan därför att de måste, och de är inte Guds Sons avbilder (Rom 8:29). Andra gör det frivilligt men har ingen del eller lott (jfr Apg 8:21) i denna predikan. Den som ägnar sig åt utsvävningar är uthållig och gärna vaken hela natten för att tillfredsställa sina begär. Även rövaren vakar med vapen i hand för att överfalla sitt offer. Likaså vakar tjuven för att bryta sig in i någons hus (Matt 24:43). Men dessa och deras likar är fjärran från den möda och smärta (Ps 10:14) som Herren tänker på.
De människor av god vilja som av kristen övertygelse har valt att byta ut rikedom mot fattigdom, som även föraktat rikedom som de haft eller inte haft och lämnat allt för Kristus (Matt 19:27), liksom han lämnat allt för dem, är de som följer honom vart han än går (Upp 14:4).
En sådan Kristi efterföljelse är för mig det säkraste beviset på att Kristi lidande och hans människoblivande gagnar oss. Det är eftersmaken och resultatet av mödan och smärtan.