Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

18 april 2008

Onsdag i Stilla veckan 13

Betrakta vilket storverk Herren gjorde, när han skapade dig. Han befallde och allt som är i himlen och under himlen blev till (Ps 148:5). Finns det någonting som är lättare än att uttala ord? Men var det endast genom ett ord som han återskapade dig efter att ha skapat dig? Han levde 33 år på jorden tillsammans med människorna (Bar 3:38) och det fanns människor som talade illa om vad han gjorde, försökte snärja honom i vad han sade och han hade inget ställe där han kunde vila sitt huvud (Matt 8:20).
Varför? Därför att Ordet som steg ned hade lämnat sin gudomliga naturs översinnlighet och ifört sig en enkel klädedräkt. Ja, han blev människa (Joh 1:14) och betjänade sig så av ett redskap som var grövre och svårare att hantera. Liksom tanken får ett vokalt uttryck och inte förminskas varken före den kommer till uttryck eller efter att ha kommit till uttryck, antog Guds Son en mänsklig kropp utan att sammanblandas med den eller att förlora vad han tidigare hade varit och senare blev. Hos Fadern är han osynlig, men här nere rörde våra händer livets Ord och med våra ögon såg vi det som var från begynnelsen. Ordet som var förenat med en ren kropp och en helig själ behärskade frivilligt sina kroppsliga handlingar, ty han var å ena sidan vishet och rättfärdighet (1 Kor 1:30) och kände ingen lag i sina lemmar som stred mot lagen i hans förnuft (Rom 7:23).
Mina ord är varken visa eller rättfärdiga, men kan vara bådadera. De kan vara eller inte vara det, även om det senare är enklare. Det är vanligare att vi är slavar under våra kroppsliga laster än att vi håller ordning på våra handlingar och begär, vilket beror på att vi i alla åldrar allt ifrån barndomen är benägna att göra det onda (1 Mos 8:21) och söker njutning, även när vi är hotade med bestraffning och till och med i vår dödsstund.