Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

23 april 2008

Palmsöndagen III:3

Inför långfredagen såg familjefadern till att bjuda de sina på en stärkande måltid varvid Frälsarens godhet och mänsklighet än en gång blev uppenbara (Tit 3:4). Han hade älskat sina egna, och han älskade dem intill slutet (Joh 13:1). Han sade: Hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar (Luk 22:15). Det behövdes verkligen, ty Satan hade begärt att få sålla dem som vete (Luk 22:31). De behövde således styrkas. Trots denna måltid avföll de, så vad skulle de ha gjort om det varit helt fastande? Därför styrkte han dem, inte bara kroppsligen utan framför allt till hjärtat.
Det var mer andlig frestelse än fysiskt lidande som stundade för dem, ty han skulle gå ensam ända till slutet. Endast detta offer var nödvändigt, det enda som var till fyllest, varför det inte var läge för Petrus, Jakob och Johannes att lida tillsammans med Kristus för världens frälsning. Två korsfästes tillsammans med honom. Båda var rövare (Matt 27:38) för att ingen skulle kunna misstänka att Frälsarens offer var otillräckligt och att de två tillfogade något som saknades.