Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

02 maj 2008

Jungfru Marias födelse - akvedukten 1

Himlen gläder sig över den livgivande jungfruns närvaro och jorden vördar hennes minne. Däruppe finns det goda, här nere åminnelsen. Däruppe mättnad, här nere en försmak. Däruppe verkligheten, här nere namnet.
Det står skrivet: Herre, ditt namn är evigt, från släkte till släkte skall man åkalla dig (Ps 135:13). Från släkte till släkte – förvisso handlar det inte om änglar, utan om människor. Vill du bli förvissad om att hans namn och minne är i oss, och hans närvaro i himlen? Herren sade: Så skall ni bedja: Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn (Matt 6:9). En troendes bön, vars första ord påminner oss om vårt gudomliga barnaskap och vår vandring på jorden. Så vet vi, att vi är borta ifrån Herren (2 Kor 5:6), så länge vi ännu inte är i himlen och vi
ropar i väntan på att Gud skall göra oss till sina barn (Rom 8:23), medan vi med andra ord väntar på Faderns närvaro.
Därför säger profeten uttryckligen: Herren Kristus är ande inför oss; under hans skugga lever vi bland folken (Klag 4:20). Ty i den himmelska saligheten lever man inte i skugga utan i strålande ljus. Bland strålande helgon har jag fött dig före gryningen (Ps 110:3), säger Fadern.