Bernhards blogg

Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

17 juni 2008

Mellanrum

Tyvärr måste det bli ett avbrott - ca tre veckor pga byte av bredband.

06 juni 2008

Jungfru Marias födelse- akvedukten 10

Hur skall detta ske?
Jag har ju aldrig haft någon man (Luk 1:34
), undrade Maria.
Ja, hon var verkligen helig till kropp och själ (1Kor 7:34),
ty hon var jungfrulig
och fast besluten att förbli så.
Ängeln svarade henne:

Helig ande skall komma över dig,
och den Högstes kraft skall överskygga dig (
Luk 1:35).
Fråga inte mer,
sade han,
ty det övergår mitt förstånd
och står inte i min makt (jfr Ps 139:6).

Den helige Ande
och inte ett änglaväsen

skall komma över dig.
Det är kraft från den Högste
och inte från mig,
som skall överskygga dig.

Stanna inte bland änglarna,
heliga Jungfru.
En törstig jord hoppas
att genom din insats få dricka vatten
som kommer högt ovanifrån.
När du väl passerat änglarna,
finner du honom som din själ har kär (Höga v 3:4).
Ja, du finner honom snart,
ty även om han är oändligt höjd över änglarna,
finner du ingenting mellan honom och dem

Gå således förbi krafter och herravälden,
keruber och serafer
för att nå Honom,
om vilken de ropar till varandra:

Helig, helig, helig är Herren Sebaot (Jes 6:3).
Barnet skall kallas heligt och Guds Son (Luk 1:35).
Faderns Ord i himmelens höjd är vishetens källa (Syr 1:5).
Genom din förmedling blir detta Ord människa.
Han som sade:

Jag är i Fadern och Fadern i mig (Joh 14:10)
kunde även säga:

Jag har utgått från Gud och kommer från honom (Joh 8:42).

I begynnelsen var Ordet (Joh 1:1),
står det i Skriften.
Källan hade runnit upp,
men än så länge endast inom sig själv.

Ordet var hos Gud (Joh 1:1),
och bodde i ett ljus dit ingen kunde komma (1 Tim 6:16).
Herren sade från begynnelsen:

Jag har fridens tankar och inte ofärdens (Jer 29:11).
Men dina tankar har du inom dig,
och vi vet inte vad du tänker.
Vem har haft kunskap om Herrens tankar,
vem har varit hans rådgivare (Rom 11:34)?
Därför steg fridens tankar ned
såsom ett fredens verk:

Ordet blev människa,
och bor redan bland oss (Joh 1:14).
Ja, genom tron bor han i våra hjärtan (Ef 3:17),
i vårt minne,
våra tankar,
och stiger ända ned till vår föreställningsförmåga.
Hur kunde människan tidigare föreställa sig Gud,
utan att till äventyrs i sitt hjärta skapa sig en avgud?

01 juni 2008

Jungfru Marias födelse - akvedukten 9

Ser du att vår akvedukt även på detta sätt når ända upp till källan, således inte bara genom bön som genomtränger himlen, utan även genom oförvitlighet som leder till Guds närhet, enligt den vise (Vish 6:29). Jungfru Maria var helig till kropp och själ (1 Kor 7:34) och det tillkom särskilt henne att säga: Vi har vårt medborgarskap i himlen (Fil 3:20). Jag upprepar helig till kropp och själ för att du inte skall vara det minsta skeptisk mot denna akvedukt. Den var högt upphöjd och samtidigt intakt: en inhägnad trädgård, en förseglad källa (Höga v 4:12), Herrens tempel, den helige Andes helgedom (Ant. Till Benedictus, lördagens mariaofficium). Det handlar inte om en oförståndig jungfru (Matt 25:3), ty hon hade inte bara olja, utan hennes kruka var full av olja. I sitt hjärta beredde hon stegen på sin väg upp (Ps 84:6), ty som vi har sagt, steg hon upp genom sitt liv och sin bön.
Sedan skyndade hon upp till en stad i bergsbygden, sökte upp Elisabet (Luk 1:39-40) och hjälpte henne omkring tre månader (Luk 1:56). Således kunde Modern säga till denna moder det som Sonen snart skulle säga till hennes son: Låt det ske. Det är så vi skall uppfylla allt som hör till rättfärdigheten (Matt 3:15). Hon vars rättfärdighet var som Guds berg (Ps 36:7)gick verkligen upp i bergen.
Det var tredje gången som Jungfrun steg upp - en tredubbel tråd brister inte så snart (Pred 4:12): kärleken brann i henne när hon sökte nåd, jungfruligheten strålade i henens kropp och ödmjukheten visade sig när hon hjälpte Elisabet. Om det är sant att den som ödmjukar sig skall bli upphöjd (Luk 14:11), vad kan bli mer upphöjt än en sådan ödmjukhet? Elisabet blev förvånad över att se henne komma och utropade: Varför sker mig detta, att min Herres moder kommer till mig? (Luk 1:43). Snart blev hon än mer förvånad, när hon såg att Maria likt sin Son hade kommit för att tjäna och inte för att bli betjänad (Matt 20:28).
Med rätta sjöng Guds sångare entusiastiskt: Vem är hon som stiger upp likt morgonrodnaden, skön såsom månen, strålande som solen, skrämmande såsom en härskara? (Höga v 6:10). Hon är mänskligheten överlägsen och stiger upp till änglarna. Hon överträffar och överglänser himmelens skapade varelser, och går ovan änglarna för att hämta det levande vatten som hon utgjuter över människorna.